MISI

MISI

MELAKSANAKAN  URUSAN FARDU KIFAYAH SERTA PENGKEBUMIAN DENGAN CEPAT DAN  MENGURUS TANAH PERKUBURAN DENGAN EFISYEN UNTUK MEMUDAHKAN WARIS MENZIARAHI DAN MENGAKSES MAKLUMAT DENGAN PANTAS